2018. május 15-18. ENFSI Annual Meeting lezárult

2018.05.22.
2018. május 15-18. ENFSI Annual Meeting lezárult

2018. május 15-18 között Budapesten tartotta elnökségi ülését és éves közgyűlését az Európai Forenzikus Szakértői Intézetek Hálózatának (European Network of Forensic Science Institutes, ENFSI) tagsága. A rendezvény szervezésének jogát a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ mint a nemzetközi szervezet rendes tagja a 2017. évi berlini közgyűlésen pályázat útján nyerte el.

A delegáltak jellemzően az európai forenzikus szakértői intézetek első számú vezetői, nagy számban rendőri vezetők, kisebb arányban igazságügyi minisztériumi vagy háttérintézmények igazgatói. A regisztráció szerint a résztvevők száma kísérőkkel és a kiállító cégek képviselőivel együtt 120 fő volt.

A közgyűlés tematikus részén a CEPOL a forenzikus szakértők és vezetők képzésének lehetőségei című témában képviseltette magát. A szakmai programban kiemelt helyen szerepelt az ENFSI az Európai Forenzikus Térség 2020 elképzelés (EFSA 2020) megvalósításában való szerepvállalása és következő évi feladatterve.

Az első tematikus napi programot követően a Parlament meglátogatása után a gálavacsora megtartására stílusosan és méltó környezetben a Magyar Tudományos Akadémia Vörösmarty termében került sor, melyen Dr. Balogh János r. vezérőrnagy műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes pohárköszöntővel üdvözölte a vendégeket.

A második napon a klasszikus értelemben vett közgyűlési program keretében a képviseletre jogosultak az ENFSI életével és az európai forenzikus térség jövőjével kapcsolatos döntéseket és éves beszámolókat szavazták meg. A csütörtök hivatalos közgyűlési részt az ENFSI himnusz meghallgatását követően Dr. Felkai László BM közigazgatási államititkár úr a nemzetközi szerepvállalás fontosságát hangsúlyozó szavaival nyitotta meg.

 


Az ENFSI elnöksége a három napos megfeszített munka után május 18-án 13:00 órakor a közgyűlést eredményesnek nyilvánította és bezárta, majd a szervezet tagsága a közgyűlés kiváló és magas színvonalú megrendezéséért - az ENFSI történetben először - a szervezést a Nemzeti Szakértői és Kutató Központnak állva tapsolva köszönte meg.