Közérdekű adatok

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ közérdekű adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 1. számú melléklete alapján kerülnek közzétételre

I. Szervezeti és személyzeti adatok

1. Az NSZKK hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet I. 1.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot törlésre kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

2. Az NSZKK ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet I. 1., 4.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot törlésre kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ szakértői, valamint szaktanácsadói ügyek vonatkozásában nem tart fenn ügyfélszolgálatot.
Az NSZKK feladatkörét érintő közérdekű adatigénylések, illetve személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatásra irányuló kérelmek beadására - ügyfélfogadás hiányában - kizárólag az alábbi elérhetőségeken van lehetőség:

dr. Sebőné dr. Fekete Orsolya
Cím: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9.
Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf. 314/4.
BM telefonszám: 18-613
Városi telefonszám: (+36 1) 477-2194
BM faxszám: 18-285
Városi faxszám: (+36 1) 477-2185
E-mail:
Állami Futárszolgálat címzés: NSZKK 

A közérdekű adatigénylések, valamint a személyes adatok kezelésével kapcsolatos állampolgári kérelmek ügyintézője: dr. Sebőné dr. Fekete Orsolya, belső adatvédelmi felelős.

3. Az NSZKK szervezeti felépítése

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet I. 2.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot törlésre kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

4. Az NSZKK szervezeti elemeinek feladatai

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet I. 2.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot törlésre kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

A szervezeti elemek ügyrendjeinek hiányában egyelőre az NSZKK egészének tevékenysége adható közre. A szakmai intézetek és osztályok tevékenységéről az adott intézet/osztály almenüpontja ad részletes tájékoztatást.

5. Az NSZKK szervezeti elemeinek vezetői és elérhetőségi adataik

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet I. 3.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot törlésre kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

6. Az NSZKK által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége, alapító okirata és kezelő szervének tagjai

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet I. 8.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

Az NSZKK nem alapított közalapítványt.

7. Az NSZKK által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet I. 9.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

Az NSZKK nem alapított költségvetési szervet.

8. Az NSZKK által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet I. 10.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

Az NSZKK nem alapított lapot.

9. Az NSZKK felettes, illetve felügyeleti szerveinek hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetősége és az ügyfélfogadás rendje

Jogalap:  Infotv. 1. sz. melléklet I. 11.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.


 II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. Az NSZKK feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 1.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

2. Az NSZKK Szervezeti és Működési Szabályzata

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 1.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

Az NSZKK ideiglenes SZMSZ-el rendelkezik, amelyet az NSZKK főigazgatója adott ki.

3. Az NSZKK szervezeti elemeinek ügyrendjei

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 1.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

A szervezeti elemek ügyrendjeinek hiányában egyelőre az NSZKK egészének tevékenysége adható közre. A szakmai intézetek és osztályok tevékenységéről az adott intézet/osztály almenüpontja ad részletes tájékoztatást.

4. Az NSZKK adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 1.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. augusztus 3.

5. Az NSZKK feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 2.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot törlésre kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

6. Az NSZKK hatósági ügyeivel kapcsolatos tájékoztatás

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 4.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot törlésre kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

Az NSZKK nem lát el hatósági feladatokat.

7. Az NSZKK által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 5.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

Az NSZKK nem nyújt, illetve a költségvetéséből nem finanszíroz közszolgáltatásokat.

8. Az NSZKK által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 6.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

Daktiloszkópiai nyilvántartás, a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló a 2009. évi XLVII. törvény (Bnytv.) 37.§ - 51.§, továbbá a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 4. §-a alapján
DNS-profil-nyilvántartás, a Bnytv 52.§ - 66.§, továbbá a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 4. §-a alapján

9. Az NSZKK adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásainak azonosító adatai

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 6.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi nyilvántartásába bejelentett adatkezelések:

NAIH-53767/2012 - biometrikus adatokat tartalmazó adatkezelés (DNS-minta, valamint ujj- és tenyérnyomat nyilvántartás)

NAIH-64955/2013 - objektumvédelmi kamerarendszer adatkezelése

NAIH-109663/2016 - központi objektumba belépő személyek adatainak adatkezelése

10. Az NSZKK nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mérték

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 7.
Frissítés rendje: negyedévente (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

Az NSZKK nem rendelkezik nyilvános, kiadó által nyilvántartott IBAN számú kiadvánnyal.

11. Az NSZKK hirdetményei, közleményei

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 10.
Frissítés rendje: folyamatosan (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

12. Az NSZKK által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 11.
Frissítés rendje: folyamatosan (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

Álláspályázatok:
titkársági szakügyintéző – sikeres
szakügyintéző – sikeres
alapellátó orvos – sikertelen
belső kontroll koordinátor – folyamatban
technikus (adó és könyv) – folyamatban
technikus (épitész) – folyamatban
eszköznyilvántartó-analitikus – folyamatban
bérszámfejtő és tb ügyintéző – folyamatban
közbeszerzési referens – folyamatban
építész/vízügyi szakértő – folyamatban

13. Az NSZKK-nál végzett, alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 12.
Frissítés rendje: a vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 3.

Az NSZKK-nál alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálat, ellenőrzés egyelőre nem történt.

14. Az NSZKK közérdekű adatainak megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti elem megnevezése, elérhetősége, az adatvédelmi felelős neve

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 13.
Frissítés rendje: negyedévente (előző állapot törlésre kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

Közérdekű, továbbá a közérdekből nyilvános adatok megismerésére vonatkozó igény benyújtásával kapcsolatos jogszabályi háttér az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 28-31. §.

Igény benyújtása

A közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adat megismerése iránt szóban (telefonon), írásban (postai úton vagy faxon) vagy elektronikus úton (e-mailen) bárki igényt nyújthat be, a belső adatvédelmi felelősnél.A szóbeli igényről jegyzőkönyvet kell felvenni.
A közérdekű adat megismerésére irányuló igényt soron kívül be kell mutatni az NSZKK főigazgatójának, aki köteles gondoskodni a megkeresés határidőben történő megválaszolásáról.
Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására.

Hatáskör és illetékesség megállapítása

Amennyiben az igényelt adat kezelője nem az NSZKK, és az adatot ténylegesen kezelő szerv megállapítható, úgy az adatigénylést haladéktalanul továbbítani kell a közérdekű adatot kezelő szervnek, és az áttételről egyidejűleg tájékoztatni kell az igénylőt. Amennyiben a megkeresett szerv az adatkezelő szerv ismeretének hiányában a megkeresés áttételére nem tud intézkedni, úgy az adatigénylőt erről kell tájékoztatni.

Határidő

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül kell eleget tenni. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.

Igénylés teljesítése, másolatkészítés feltételei

Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az NSZKK aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.
A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza meg.
Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az NSZKK a másolat készítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.
Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.
A költségtérítés mértékének megállapítása során figyelembe vehető költségelemeket és azok legmagasabb mértékét, valamint a másolatként igényelt dokumentum jelentős terjedelmének megállapítása során alkalmazandó szempontokat jogszabály határozza meg.
Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az igény teljesítését, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

Korlátozások, továbbá az igényelt adatok kiadásának megtagadása

Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni olyan módon, hogy annak tartalmára megalapozott következtetést ne lehessen levonni.
A közérdekű adat nyilvánosságának korlátozására a következő esetekben és feltételekkel van lehetőség:
a) az adatot az arra jogosult személy a minősítéshez szükséges anyagi és eljárási szabályoknak megfelelően minősítette;
b) törvény a közérdekű adatok megismeréséhez való jogot - az adatfajták meghatározásával - honvédelmi, nemzetbiztonsági érdekből, bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében, környezet- vagy természetvédelmi, központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből, külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra, bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra vagy szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel korlátozza;
c) a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezéstől számított tíz évig nem nyilvános adat;
d) a közérdekű adat megismerése korlátozható uniós jogi aktus alapján az Európai Unió jelentős pénzügy- vagy gazdaságpolitikai érdekére tekintettel, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adópolitikai érdeket is.
Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 8 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt.
A közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére irányuló adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései irányadók. Ha erre való hivatkozással az adatigénylés elutasításra kerül, az adatigénylő az Infotv. 52. § alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban: Hatóság) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet.

Jogorvoslati lehetőségek

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy a meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint - ha a költségtérítést nem fizette meg - a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.
A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az NSZKK-nak kell bizonyítania.
A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv, az NSZKK ellen. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a NAIH vizsgálatának kezdeményezése érdekében a NAIH-nál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a NAIH az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.
A bíróság soron kívül jár el.
Ha a bíróság a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában az NSZKK-t a kért közérdekű adat közlésére kötelezi. A bíróság a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegét megváltoztathatja, vagy az NSZKK-t a költségtérítés összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében az alábbi szervezeti elem, illetve ügyintéző jár el:

NSZKK Hivatal, megbízott belső adatvédelmi felelős
dr. Sebőné dr. Fekete Orsolya

Cím: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9.
Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf. 314/4.
BM telefonszám: 18-613
Városi telefonszám: (+36 1) 477-2194
BM faxszám: 18-285
Városi faxszám: (+36 1) 477-2185
E-mail:
Állami Futárszolgálat címzés: NSZKK 

15. Az NSZKK tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 14.
Frissítés rendje: negyedévente (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

Az NSZKK mint szakértői intézmény az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény és az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról szóló 13/2016. (VI. 29.) IM rendelet alapján a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara felé teljesítendő 2017. I. negyedéves adatszolgáltatási kötelezettségének  a MISZK saját elektronikus rendszerén keresztül határidőben (2017. április 20.) eleget tett.

16. Az NSZKK közérdekű adataival kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 15.
Frissítés rendje: negyedévente (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

Állampolgároktól érkezett közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó megismerési kérelmek száma: 1 db, elutasított kérelmek száma: 0 db.

17. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben az NSZKK az egyik szerződő fél

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 16.
Frissítés rendje: negyedévente (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

Az NSZKK nem kötött közérdekű adatok hasznosításával kapcsolatos szerződést.

18. Az NSZKK kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek és egyéb adatok

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet II. 17., 19-25.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

Az NSZKK nem kötött közérdekű adatok hasznosításával kapcsolatos szerződést.


III. Gazdálkodási adatok

1. Az NSZKK éves (elemi) költségvetései

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 1.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 10 évig történő közzétételével)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

Az NSZKK elemi költségvetéssel egyelőre nem rendelkezik.

2. Az NSZKK éves költségvetése végrehajtásáról készített beszámolói

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 1.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 10 évig történő közzétételével)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

Az NSZKK költségvetési beszámolóval nem rendelkezik.

3. Az NSZKK számviteli törvény szerinti beszámolói

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 1.
Frissítés rendje: változásokat követően azonnal (előző állapot 10 évig történő közzétételével)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

4. Az NSZKK-nál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 2.
Frissítés rendje: negyedévente (az előző állapot külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

5. Az NSZKK vezetőinek és vezető tisztségviselőinek illetménye, munkabére, rendszeres juttatásai, valamint a költségtérítés összesített összege

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 2.
Frissítés rendje: negyedévente (az előző állapot külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

6. Az NSZKK egyéb alkalmazottainak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 2.
Frissítés rendje: negyedévente (az előző állapot külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

7. Az NSZKK által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok (kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond)

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 3.
Frissítés rendje: a döntéshozatalt követő 60 napon belül (előző állapot 5 évig történő közzétételével)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

8. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai és minősített adatok, továbbá a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések, és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével (A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kel érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy ever számíttt összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.)

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 4.
Frissítés rendje: a döntéshozatalt követő 60 napon belül (előző állapot 5 évig történő közzétételével)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

9. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 5.
Frissítés rendje: negyedévente (az előző állapot külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 7.

Az NSZKK-ban ilyen pályázati kiírás nem volt.

10. Az NSZKK által nem alapfeladatai ellátására (különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 6.
Frissítés rendje: negyedévente (az előző állapot külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

11. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 7.
Frissítés rendje: negyedévente (előző állapot legalább 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

12. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Jogalap: Infotv. 1. sz. melléklet III. 8.
Frissítés rendje: negyedévente (előző állapot legalább 1 évig archívumba kerül)
Utolsó frissítés dátuma: 2017. július 1.

Az NSZKK közbeszerzési terve itt érhető el.
Az NSZKK közbeszerzési terv kiegészítése itt érhető el.
Az NSZKK 2017. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása itt érhető el.