Fizikai és Kémiai Szakértői Intézet

Fizikai és Kémiai Szakértői Intézet

NAH akkreditáció:

NAH-1-1821/2018 számon bejegyzett, akkreditált vizsgálólaboratórium


Az intézetről:

A Fizikai és Kémiai Szakértői Intézet vegyész-, fizikus-, geológus és biológus szakértői vizsgálnak minden olyan bűnjeltárgyat, szervetlen és szerves eredetű anyagmaradványt és -felkenődést, amelyek bizonyíthatják a bűncselekmények megtörténtét. Kivételt képeznek az emberi eredetű anyagmaradványok (vér, váladékok, hámszövetdarabok, stb.). Ezen túlmenően a fizikus szakértők elméleti kérdések (pl. esemény rekonstrukció: emberi test kizuhanása, eszközhasználat módja) megoldásában is részt vesznek, mí­g a vegyészszakértők azonosí­tó vizsgálatokat végeznek anyaggyűjtemények és számí­tógépes adatbankok segí­tségével.

A vizsgálatok elvégzéséhez speciális optikai mikroszkópok, pásztázó elektronmikroszkóp (SEM), energiadiszperzív röntgen-spektroszkóp (SEM-EDS), FTIR spektrofotométerek, infravörös mikroszkóp, mikroszkópi Raman spektrofotométer áll rendelkezésre, valamint az elődök tapasztalata, szakirodalom, és nemzetközi kapcsolatok, amelyekre a szakértők minden egyes szakvéleményükben támaszkodhatnak.

Az Intézet vezetői:

Sándorné Kovács Judit, főtanácsos
Fizikai és Kémiai Szakértői Intézet
igazgató, igazságügyi vegyész és botanikus szakértő
(műszeres analitikai vizsgálatok mikroméretű anyagmaradványok összehasonlító és azonosító vizsgálata)

Varsányi Ildikó
Fizikai és Szervetlen Analitikai Osztály
osztályvezető, igazságügyi fizikus szakértő

Károly Istvánné
Mikroanyagmaradvány Vizsgáló Osztály
osztályvezető, igazságügyi vegyészszakértő

Szoldán Zsolt
Ásvány Kőzettani és Botanikai Laboratórium
laboratórium vezető, igazságügyi geológus és vegyészszakértő

Az intézet kompetenciái:

  • 2/13. igazságügyi genetika
  • 5B/30. vegyészet (kivéve toxikológia)
  • 12/6. forenzikus vegyészet
  • 12/7. forenzikus fizika
  • 12/8. forenzikus geológia
  • 12/9. forenzikus botanika
  • forenzikus rovartan
  • mikroméretű anyagmaradványok összehasonlító és azonosító vizsgálata
  • műszeres analitikai vizsgálatok
  • növények, gombák, részeik és maradványaik összehasonlító és azonosító vizsgálata, mintavétele helyszíni szemle, valamint lefoglalás során

Letölthető anyagok: -

Az intézet elérhetősége:

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Fizikai és Kémiai Szakértői Intézet

Cím: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9.
Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf. 314/4.
BM telefonszám: 18-175
Városi telefonszám: (06 1) 477-2182
BM faxszám: 18-199
Városi faxszám: (06 1) 477-2163
E-mail:
Állami Futárszolgálat címzés: NSZKK

Fizikai és Szervetlen Analitikai Osztály
Cím: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9.
Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf. 314/4.
BM telefonszám: 18-266
Városi telefonszám: (06 1) 477-2187
BM faxszám: 18-283
Városi faxszám: (06 1) 477-2189
E-mail:
Állami Futárszolgálat címzés: NSZKK

Mikroanyagmaradvány Vizsgáló Osztály
Cím: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9.
Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf. 314/4.
BM telefonszám: 18-175
Városi telefonszám: (06 1) 477-2182
BM faxszám: 18-199
Városi faxszám: (06 1) 477-2163
E-mail:
Állami Futárszolgálat címzés: NSZKK

Ásvány Kőzettani és Botanikai Laboratórium
Cím: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9.
Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf. 314/4.
BM telefonszám: 18-202
Városi telefonszám: (06 1) 477-2182
BM faxszám: 18-199
Városi faxszám: (06 1) 477-2163
E-mail:
Állami Futárszolgálat címzés: NSZKK