Tisztelt Látogató!

Tisztelt Látogató!

Köszöntöm a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ valamennyi munkatársa nevében.

Az intézmény a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, valamint az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek összeolvadásával, közös jogutódként, 2017. január 1-jén kezdte meg működését.

Az összeolvadással elérni kívánt cél egy Magyarországon egyedülálló, egységes szakértői intézmény életre hívása volt, amely független, pártatlan, részrehajlásmentes, a hivatalos eljárásokban meghivatkozható, helytálló és magas szakmai színvonalú szakértői véleményt nyújt az állam szerveinek éppúgy, mint polgárainak.

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ a bűnüldözés és a büntető igazságszolgáltatás igazságügyi szakértői közreműködője és a polgári peres eljárásokban a jogkereső állampolgárok független és pártatlan szakértői intézménye.

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ számos tevékenysége az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018. szabvány követelményeinek megfelelően, az Európai Forenzikus Tudományos Térség 2020 (European Forensic Science Area 2020, EFSA 2020) Európa Unió Tanácsi irányelv elvárásait figyelembe véve és az Európai Forenzikus Intézetek Hálózata (European Network of Forensic Science Institutes, ENFSI) által az igazságügyi szakértéssel kapcsolatban megfogalmazott szakmai normák előírásait szem előtt tartva minőségbiztosított, akkreditált.

Az igazságügyi szakértői tevékenység mellett nagy fontosságú a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ tudományos életben betöltött szerepe is: munkatársai számos előadással és publikációval képviselik az intézményt a tudományos világban, és oktatói, kutatói munkásságukkal hozzájárulnak szakterületeik eredményes fejlődéséhez.


Dr. Nagy Gábor
címzetes egyetemi docens, főtanácsos
főigazgató