Főigazgatóváltás az NSZKK élén

2020.12.21.
Főigazgatóváltás az NSZKK élén

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ életében jelentős változásra került sor 2020. december 18-án,  Dr. Nagy Gábor főigazgató úr nyugállományba  vonulásával.

Dr. Nagy Gábor címzetes egyetemi docens, főtanácsos úr 2017. január 1-jei megalakulása óta töltötte be a szerv főigazgatói beosztását. Bár a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt már 2017-ben elérte, 2020. szeptemberében kezdeményezte az igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését, nyugdíjba vonulásának engedélyezését. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr a kérelmét jóváhagyta, így Dr. Nagy Gábor főigazgató úr igazságügyi alkalmazotti jogviszonya  2020. december 18 -ával megszűnt.

A főigazgató búcsúztató ünnepsége 2020. december 18-án került megtartásra, amelyen a Belügyminisztériumot Zsinka András személyügyi helyettes államtitkár úr, az Igazságügyi Minisztériumot Dr. Hajas Barnabás igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár úr, az Országos Rendőr-főkapitányságot Dr. Balogh János r. altábornagy országos rendőrfőkapitány úr és Dr. Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes úr képviselte. Az ünnepséget rendhagyó módon online közvetítés útján lehetett nyomon követni.

Az ünnepség keretén belül került sor a belügyminiszteri tárgyjutalom és az országos rendőrfőkapitányi elismerés átadására.

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr 2020. december 19-ei hatállyal Lontai Márton urat, az NSZKK bűnügyi igazságügyi szakértői főigazgató-helyettesét bízta meg a főigazgatói feladatok belső helyettesítés útján történő ellátásával a főigazgatói beosztás betöltésére szóló pályázat elbírálásáig.