Toxikológiai Szakértői Intézet projektzáró konferenciája 2018. 05. 29.

2018.06.07.
Toxikológiai Szakértői Intézet projektzáró konferenciája 2018. 05. 29.

Beszámoló a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Toxikológiai Szakértői Intézetének projektzáró konferenciájáról.

A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Toxikológiai Szakértői Intézete   Igazságügyi toxikológia a bűnüldözés szolgálatában  címmel 2018. május 29-én tartotta félnapos zárókonferenciáját az ORFK Nemzetközi Oktatási Központjában.
A rendezvényt a  Hazai és nemzetközi szakmai információcsere és együttműködés  című, 2017. január 1-je és 2018. június 30-a között zajló projekt[1] keretében a  Belső Biztonsági Alap  támogatta.
A konferencia elsősorban az intézetet kirendelő nyomozóhatóságok (rendőrség, ügyészség) és bíróságok képviselői számára került meghirdetésre, de meghívást kaptak más toxikológiai laboratóriumok vezetői, valamint az NSZKK intézeteinek igazgatói is.

A rendezvényt Lontai Márton, az NSZKK Bűnügyi Igazságügyi Szakértői Igazgatóságának vezetője nyitotta meg a mintegy  71  regisztrált résztvevő  előtt.
Az ülésen elnöklő dr. Süvegh Gábor, a Toxikológiai Szakértői Intézet igazgatója bemutatta a szakmai programot összegző  29 oldalas kiadványt , amelyet minden résztvevő kézhez kapott.
Ezt követően az intézet szakértői, Dobos Adrienn, dr. Hidvégi Előd osztályvezető, dr. Fábián Péter és dr. Kerner Ágnes osztályvezető tartottak 25-25 perces előadást az igazságügyi  toxikológiai elemzés feladatairól, folyamatáról, tendenciáiról , az igazságügyi toxikológus szakértő által megválaszolható legfontosabb kirendelői kérdésekről, a mintavétel és mintatárolás kérdéseiről, illetve egyedi mérgezéses esetekről. Mondanivalójukban összesítették a projekt keretében tett konferencialátogatások során hallott új ismereteket, nemzetközi tapasztalatokat is. Kiemelték, hogy az új kábítószerek és pszichoaktív anyagok fogyasztásának vizsgálata során is tetten érhető a határon átnyúló szervezett bűnözéssel való kapcsolat. Az előadások után a hallgatóság is kérdezhetett.

Az eseményt Dr. Somogyi Gábor Pál, az intézet 2004 és 2018 között regnáló  korábbi igazgatója zárta  be.

A projekt ún. „másodlagos célcsoportja” – többek között az Országos Rendőr-főkapitányság, Nemzeti Nyomozó Iroda, Budapesti Rendőr-főkapitányság, Fővárosi Törvényszék és a megyei rendőrkapitányságok munkatársai –  kérdőíven  értékelte az előadásokat és a rendezvényt, ennek eredménye  magas elégedettséget  mutatott. Eszerint a zárórendezvény a kirendelők speciális nézőpontjaihoz illeszkedő, eredményes közvetlen visszacsatolás volt, amelyet a kábítószerek és új pszichoaktív anyagok elleni küzdelemben hasznosíthatnak.


A Belügyminisztérium (BM) az európai uniós Belső Biztonsági Alap (BBA) terhére Méltányosság és Biztonság mottóval tett közzé pályázati lehetőséget 2016-ban  A nemzetközi bűnügyi adat-, információ csere terén a személyes részvétel és együttműködés fokozása címmel [2].
A felhívásra a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (NSZKK) egyik jogelődje, az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (ISZKI) 2016. augusztusában nyújtott be kérelmet annak érdekében, hogy igazságügyi toxikológiai vizsgálatokat végző, a kábítószerekkel összefüggő szakértői vizsgálatokban fontos feladatot ellátó intézete, az Országos Toxikológiai Intézet szakembereinek tudományos mobilitását fokozza. A BM felelős hatósága, a Támogatás-koordinációs Főosztály  2017. február 1-én  kelt döntésével 100 %-os,  9 742 525 millió forint  értékű támogatásban részesítette a programot.
A szakmai megvalósítás szerint a hazai és nemzetközi konferenciákon való személyes részvétellel alkalom nyílt a nagy számban felbukkanó  új drogokkal kapcsolatos tapasztalatcserére , kutatási eredmények megosztására, hazai és nemzetközi együttműködések kimunkálására. Amíg azonban a klasszikus kábítószerek toxikológiai szempontból viszonylag jól ismertek, addig a nagy számban megjelenő új „designer drogok” hatástana, biológiai mintákban előforduló bomlástermékeik nagyrészt ismeretlenek.
A külföldi szaktudományos fórumok által kínált gyors és közvetlen információszerzés különösképpen olyan vegyületek esetében fontos, amelyek Európában, illetve a szomszédos országokban már megjelentek, és itthon is várható felbukkanásuk (pl. fentanil-származékok). A szakmai program szerint az intézet 10 szakembere  4 külföldi és a 2 hazai konferenciára  látogatott el, melyből 5 nemzetközi volt. A legtöbb szakértő legalább két fórumra jutott el.
A saját eredmények minden fórumon bemutatásra kerültek. Kiemelésre érdemes az a lehetőség, hogy toxikológus szakértők 2017. májusában első alkalommal vehettek részt a(z) European Network of Forensic Science Institutes ( ENFSI ) Drugs Working Group (Kábítószer Munkacsoport) 23. éves találkozóján. Az igazságügyi toxikológusok idei világfórumának számító, a Society of Forensic Toxicologists ( SOFT ) és a The International Association of Forensic Toxicologists által meghirdetett, 2018. januárjában megrendezett konferencián való látogatás sem volt kisebb jelentőségű, ahol nemzetközi kooperációban készült prezentáció is képviselte az NSZKK-t.

[1] Projekt azonosító: BBA-5.2.1/2-16-2016-00001

[2] XIV. BM fejezet 20/20/1, Belső Biztonsági Alap előirányzat