Adatbázisok és nyilvántartások

Jogalap: 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklet II. 6.

  • A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei        

Frissítés rendje: változásokat követően azonnal
Megőrzés: előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Frissítve: 2022.01.25.


 Daktiloszkópiai nyilvántartás , a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló a 2009. évi XLVII. törvény (Bnytv.) 37.§ - 51.§, továbbá a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 4. §-a alapján.

 DNS-profil-nyilvántartás , a Bnytv 52.§ - 66.§, továbbá a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 4. §-a alapján.


Az NSZKK jogelőd szerveivel kapcsolatos közérdekű adatok 2017. július 1-jétől voltak megjelenítve a honlapon az "Archív közérdekű adatok" menüpontban, a lejárt megőrzési idejű közérdekű adatok törlésére 2021. július 28-án került sor.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartás a GDPR 2018. május 25-i hatályba lépésével megszűnt. Az NSZKK által bejelentett adatkezelésekkel kapcsolatos adatok archiválási kötelezettsége 2019. május 25-ével megszűnt, a lejárt megőrzési idejű közérdekű adatok törlésére 2022. január 25-én került sor.