Adatbázisok és nyilvántartások

Jogalap: 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklet II. 6.

  • A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei        

Frissítés rendje: változásokat követően azonnal
Megőrzés: előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Frissítve: 2017.07.01.


 Daktiloszkópiai nyilvántartás , a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló a 2009. évi XLVII. törvény (Bnytv.) 37.§ - 51.§, továbbá a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 4. §-a alapján.

 DNS-profil-nyilvántartás , a Bnytv 52.§ - 66.§, továbbá a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 4. §-a alapján.


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi nyilvántartásába bejelentett adatkezelések:

  • NAIH-53767/2012 - biometrikus adatokat tartalmazó adatkezelés (DNS-minta, valamint ujj- és tenyérnyomat nyilvántartás)
  • NAIH-64955/2013 - objektumvédelmi kamerarendszer adatkezelése
  • NAIH-109663/2016 - központi objektumba belépő személyek adatainak adatkezelése

Az NSZKK jogelőd szerveivel kapcsolatos közérdekű adatok 2017. július 1-jétől voltak megjelenítve a honlapon az "Archív közérdekű adatok" menüpontban, a lejárt megőrzési idejű közérdekű adatok törlésére 2021. július 28-án került sor.